NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO ZAOPINIOWANIA OFERT

Ogłoszenie

o naborze kandydatów do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

UCHWAŁA W SPRAWIE OGŁOSZENIA NABORU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny