PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza rodziny zastępcze
wraz z dziećmi na piknik rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego

zorganizowany w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Piknik odbędzie się w dniu 01.06.2015r. (poniedziałek)  a rozpocznie się o godz.
13:00 na terenie Ośrodka Sportowego „Góra Czterech Wiatrów”

w Mrągowie

przy ul. Miejski Las 11.

W ramach Pikniku przewidziane są: gry, zabawy,  konkursy dla dzieci jak i rodziców oraz kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek.

Zakłady pracy chronionej

W dniu 21 maja 2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, odbyło się spotkanie na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Było to spotkanie odpowiadające na zgłaszane w PCPR potrzeby osób niepełnosprawnych.

Spotkanie poprowadził prawnik Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie w ramach projektu „Pytasz- nie błądzisz”.

W spotkaniu wzięły udział 22 osoby m.in. osoby zatrudnione lub zatrudniane w zakładach pracy chronionej oraz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

 Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali poradniki pt.: „Niepełnosprawność – przewodnik po prawie”.

 

 

M.C.

Konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek przekształcających się w małe formy. W ramach konkursu Towarzystwo Nasz Dom udziela wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących pracy z rodzinami biologicznymi (działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych), pomocy specjalistycznej (wizyty u lekarzy – specjalistów) i podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Adresatami konkursu są rodzinne formy opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego), małe placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy/mieszkania do 14 dzieci) i placówki opiekuńczo-wychowawcze przekształcające się w małe placówki.
Każdy adresat może złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym każdy z nich musi dotyczyć innego działania. Wnioski należy przesłać do Biura Towarzystwa Nasz Dom (Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 30 maja 2015 (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i wnioski do pobrania znajdują się na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/aktualnosci2/konkurs-grantowy-towarzystwa-nasz-dom-najpierw-rodzina-2015-150015/

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Mrągowie zachęca zawodowe rodziny zastępcze do wzięcia udziału w konkursie.

Polski System Zapobiegania Złamaniom

W dniu 2.02.2015 ruszył pierwszy ośrodek pilotażowego programu Systemu Zapobiegania Złamaniom. Organizacji systemu w Polsce podjęła się Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo - Szkieletowych z siedzibą w Krakowie we współpracy z Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. System będzie zorganizowany wzorem istniejących w innych krajach Fracture Liaison Services (FLS).

Celem działania Polskiego Systemu Zapobiegania Złamaniom jest zmniejszenie liczby złamań w Polsce. Istotą systemu jest fakt, że osobami najbardziej zagrożonymi złamaniem osteoporotycznym są pacjenci po przebytym złamaniu. Szacuje się, że ponownego złamania doznaje około 25%. Niestety tylko co 10 osoba po złamaniu osteoporotycznym w Polsce i na świecie jest leczona na osteoporozę. Wprowadzenie Systemu w Polsce zwiększy liczbę chorych leczonych po złamaniu osteoporotycznym.

Więcej informacji na temat osteoporozy i zapobieganiu złamaniom można znaleźć na stronie internetowej www.osteoporoza.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny