NABÓR UCZESTNIKÓW WTZ

Ogłoszenie naboru uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie

Trwa nabór do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

Warunkiem udziału w WTZ jest posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnoprawności zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej i ukończony 16 r.ż.

Zajęcia w WTZ odbywać się będą przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Warsztaty będą także miejscem rozwijania twórczości artystycznej osób niepełnoprawnych oraz realizacji różnego rodzaju zainteresowań i pasji.

Podstawowe zajęcia WTZ realizowane będą w pracowniach:

- gospodarstwa domowego,

- rehabilitacji społecznej,

- florystycznej i hortiterapii,

- rękodzieła artystycznego i technik różnych,

- stolarstwa artystycznego i użytkowego,

- gospodarczo-porządkowej.

Warsztat zapewnia także wsparcie psychologa, logopedy i specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Ponadto w WTZ będą organizowane zajęcia integracyjne, wycieczki, wyjścia do kina i teatru, itp.

Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w mrągowskim WTZ można  składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 lub bezpośrednio
w WTZ w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

POKONAĆ AUTYZM WYJATKOWY KONCERT

Pokonać autyzm.

Wyjątkowy koncert niezwykłego duetu.

Gdy prowadzą swój muzyczny dialog, nawet czas zatrzymuje się na chwilę. Uczeń i mistrz – niezwykły duet, który spotkał się ponad barierami autyzmu. Dla nas zatrzymają czas w czwartek 2 marca o godzinie 20:00 w Restauracji Ceglana w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy!

Radosław Nowicki – jeden z najbardziej cenionych i najbardziej obiecujących saksofonistów tenorowych i sopranowych młodego pokolenia. Jest laureatem Monte Carlo Jazz Solist Competition. Występował na prestiżowych festiwalach jazzowych m.in. w Warszawie, Londynie, Dublinie i Paryżu. Na co dzień muzykuje pomiędzy Katowicami i Suwałkami.

Filip Czapla – nastolatek z autyzmem, który muzyką tworzy swój świat. Bęben, perkusja, pianino – to jego komunikatory. Za pomocą mowy nie jest w stanie przekazać tego co czuje, jednak siadając przed czarno-białą klawiaturą wyraża wszystko, co mu w duszy gra. Pokonuje autyzm za pomocą półnut, ćwierćnut, krzyżyków i bemoli.

Niezwykła historia Radka i Filipa podkreśla niezwykłość podejścia do terapii dzieci z autyzmem, z jakim można się spotkać w Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach. Od 7 lat prowadzi ją Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, podobnie jak Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog”. Obecnie w obu placówkach kształci się ponad 50 dzieci z obszaru Północno-Wschodniej Polski.

- Jesteśmy stabilną i ciągle rozwijającą się organizacją, która na stałe wpisała się w mapę edukacyjną Suwałk, czyniąc je lokalnym ośrodkiem dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi, takimi jak autyzm, Zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone. – mówi Urszula Duda, dyrektor szkoły. – Wysoka jakość nauczania i terapii czyni z nas placówkę, do której uczęszczają dzieci z całego regionu. Liczba i jakość zajęć dydaktycznych, wyjść, imprez, wyjazdów, szkoleń i innych inicjatyw wyróżnia nas na mapie edukacyjno-terapeutycznej naszego kraju. Potwierdzeniem tego są podziękowania i nagrody, które otrzymujemy, w tym szczególnie ważna dla nas Włócznia Jaćwingów, którą otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Należy podkreślić, że nauka w naszych placówkach jest bezpłatna, dlatego stanowimy konkurencyjny ośrodek w skali całego województwa.

Pozwólmy się zaczarować Radkowi i Filipowi – w czwartek 2 marca o godzinie 20:00 w Restauracji Ceglana. Po koncercie będzie można porozmawiać z mistrzem Nowickim, rodzicami Filipa oraz Urszulą Dudą – dyrektor szkoły „Bajka”. Zwieńczeniem wieczoru będzie dedykowany gościom z Suwałk spektakl „Amerykański pojedynek” w wykonaniu Teatru ALE.

PEDAGOG DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Pedagog dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza rodziny zastępcze do korzystania z indywidualnych konsultacji pedagogicznych.

Pedagog pełni dyżury w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie (pok. nr 5) w każdy piątek w godzinach 9:00 – 14:00.

Grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że spotkania grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych będą odbywały się w ostatni piątek każdego miesiąca.

Spotkania zaplanowane są w godzinach 10:00 – 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Nowe programy PFRON

Nowe programy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzył nowe programy, które mają za zadanie podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Nowe programy to:

1. Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”,

2. Pilotażowy program „ABSOLWENT”,

3. Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”.

Więcej informacji dotyczących wyżej wymienionych programów można uzyskać na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/programy-i-zadania-real/976,Spis-programow-realizowanych-obecnie.html

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny