Zapytanie Ofertowe - Członek MGI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert osoby zainteresowane współpracą w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikiem

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  29 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska,
ul Warszawska 45B/5A, 11-700 Mrągowo

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na: „Organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego” w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

 

Dokument do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny