Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  24 października 2014 r. na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrane  zostały następujące oferty:

1. Pani Dari Woźniel zamieszkałej w Gizewie
2. Pani Jolanty Bakuły zamieszkałej w Mrągowie

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Zapytanie Ofertowe - Członek MGI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert osoby zainteresowane współpracą w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikiem

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  29 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska,
ul Warszawska 45B/5A, 11-700 Mrągowo

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny