Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  03 lipca 2014r. na „Usługę wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Mrągowska Współdzielenia Socjalna „Profit”ul. Wileńska 36/1, 11-700 Mrągowo

 pełna treść ogłoszenia - plik doc

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 09 czerwca 2014r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2014,  nie dokonał wyboru oferty.

Uzasadnienie:
W wymaganym terminie do dnia 07 lipca 2014r. do godziny 15.30 wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła warunków formalnych.W związku z tym, w przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014 roku.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zwraca się z zapytaniem o cenę jednostkową wykonania usługi polegającej na :

- weryfikacji kosztorysów inwestorskich (20 szt., dopuszcza się zwiększenie o 20%) w terminie do 31.07.2014 roku

- odbiorze prac budowlanych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych (w ilości zweryfikowanych kosztorysów) w terminie od sierpnia do listopada 2014 roku.

 

Zadanie może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane.
Oferty cenowe można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 11.07.2014 r. do godziny 15.30.
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowych   informacji udziela  Lidia Mańkowska, tel. (089) 743 33 63

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny