Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej

W związku z realizacją Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 ( ze środków MPiPS)

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30. 000 euro dla zadania pod nazwą:

„Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

pełna treść ogłoszenia -plik.doc

 

Zapytanie o cenę

W związku z  realizacją Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,

zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu (15 dorosłych i 43 dzieci).

Miejsce docelowe wyjazdu nie powinno być dalsze niż 40 km od Mrągowa


Program wyjazdu powinien zawierać m.in.:
-    warsztat kulturowy
-    gry i zabawy dla uczestników
-    rejs lub spływ
-    ognisko

Dla uczestników wyjazdu edukacyjno-integracyjnego powinno się zapewnić:
-    transport z i do Mrągowa
-    posiłek

Oferty cenowe oraz zwięzły program wyjazdu można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-730 Mrągowo, osobiście drogą pocztową lub elektroniczna do dnia  08.07.2014 r. do godziny 15.30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia
16 czerwca 2014r. na przeprowadzenie zajęć aktywizujących uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik.doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny