Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi w postaci: przeprowadzenia zajęć z elementami rehabilitacji zdrowotnej w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Pełna treść ogłoszenia- plik doc.

Informacja o zmianie w treści załącznika do Zapytania ofertowego z dnia 30.07.2014 r.

W związku z Zapytaniem ofertowym z dnia 30.07.2014 r. dotyczącym usługi zorganizowania 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy - pilotaż". Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana załącznika nr 1, tj. formularza oferty.

Formularz oferty po zmianach - plik doc.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej na zorganizowanie 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych.

Pełna treść Zapytania ofertowego

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianach

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny