Informacja o zmianie w treści załącznika do Zapytania ofertowego z dnia 30.07.2014 r.

W związku z Zapytaniem ofertowym z dnia 30.07.2014 r. dotyczącym usługi zorganizowania 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy - pilotaż". Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana załącznika nr 1, tj. formularza oferty.

Formularz oferty po zmianach - plik doc.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej na zorganizowanie 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych.

Pełna treść Zapytania ofertowego

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianach

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  21 lipca 2014 r. na „Usługa przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wybrana została oferta


Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie, os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny