INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w zamian za święto przypadające w sobotę informuję, że dzień 02 stycznia 2024 r. (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy za dzień 06 stycznia 2024 r.

W dniu 02 stycznia 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie będą nieczynne.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).