Dla kogo:

Dla usamodzielniających się wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, w wieku od 18 do 25 lat,  którzy wymagają wsparcia w procesie usamodzielnienia i przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia, ale nie wymagają całodobowej opieki oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Lokalizacja: w Mrągowie, ul. Nadbrzeżna nr 13, lok. nr 99,

Telefon kontaktowy: (89) 743 33 63 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Mieszkanie o powierzchni 26,40 m2, dla maksymalnie dwóch osób, składające się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, wyposażone w niezbędne meble i podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego.

Jak zamieszkać w Mieszkaniu Treningowym:

Skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, telefon kontaktowy: (89) 743 33 60 lub z opiekunem Mieszkania, telefon kontaktowy: (89) 743 33 63, złożyć wniosek o przyznanie pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym.

Czas i koszt pobytu:
Pliki do pobrania
REGULAMIN Mieszkania Chronionego
Wniosek o przyznanie mieszkania chronionego
Galeria zdjęć: