Instytucje oraz organizacje udzielające pomocy w obszarze
przemocy w rodzinie w powiecie mrągowskim

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
ul. Wolności 2, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. (89) 7419 200,
E-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl
www: https://mragowo.policja.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie Rewir Dzielnicowych w Sorkwitach
ul. Plażowa 10, 11 – 731 Sorkwity,
Tel. 89 741 92 02,

Prokuratura Rejonowa w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 6, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 05 50
E-mail: pr.mragowo@olsztyn.po.gov.pl

Posterunek Policji w Pieckach
ul. Zwycięstwa 14, 11 – 710 Piecki,
Tel. (089) 742 16 84,

Posterunek Policji w Mikołajkach
ul. Kajki 16, 11 – 730 Mikołajki,
Tel. 87 421 93 00,

Straż Miejska w Mrągowie
ul. Królewiecka 60a, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 90 37,

Sąd Rejonowy w Mrągowie
ul. Królewiecka 55, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 743 30 59,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wyspiańskiego 1, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 34 42, fax. 89 741 30 24,
E-mail: mops2@wp.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki,
Tel./fax. 87 421 90 65,
E-mail: mgops@mikolajki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5a, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 83 92, fax. 89 741 33 07,
E-mail: gops3@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach
ul. Olsztyńska 16a, 11 – 731 Sorkwity,
Tel. 89 742 85 38, fax. 89 742 85 30,
E-mail: gops3@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
ul. Zwycięstwa 35, 11 – 710 Piecki,
Tel./fax. 89 742 21 44,
E-mail: gops@piecki.com.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 743 33 60
E-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl
www.pcpr.powiat.mragowo.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mrągowie
ul. Nadbrzeżna 13. 11 – 700 Mrągowo,
Tel./fax. 89 741 29 63
E-mail: mporadnia@op.pl
www.mporadnia.republika.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień w Mrągowie
ul. Królewiecka 53, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 02 50

Szpital Powiatowy w Mrągowie
ul. Wolności 16, 11 – 700 Mrągowo,
Tel./fax. 89 741 21 27,
E-mail: sekretariat@szpital-mragowo.pl

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Mrągowie
ul. Wyspiańskiego 1, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 34 42, fax. 89 741 30 24,
E-mail: mops2@wp.pl

Miejsko – Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki,
Tel./fax. 87 421 90 65,
E-mail: mgops@mikolajki.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5a, 11 – 700 Mrągowo,
Tel. 89 741 83 92, fax. 89 741 33 07,
E-mail: gops3@wp.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sorkwitach
ul. Olsztyńska 16a, 11 – 731 Sorkwity,
Tel. 89 742 85 38, fax. 89 742 85 30,
E-mail: gops3@wp.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pieckach
ul. Zwycięstwa 35, 11 – 710 Piecki,
Tel./fax. 89 742 21 44,
E-mail: gops@piecki.com.pl

Stowarzyszenie SYNAPSA
os. Mazurskie 37/2, 11 – 700 Mrągowo,
Tel./fax. 89 741 20 20,
www.synapsa.mragowo.pl

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17, 83 – 300 Elbląg,
Tel. 55 255 00 01, fax. 55 255 00 02,
E-mail: sow@mops.elblag.pl
www.mops.elblag.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Gołdapska 23, 19 – 400 Olecko,
Tel. 87 520 34 37, fax. 87 520 47 20,
E-mail: pcpr@powiat.olecko.pl
www.pcpr.powiat.olecko.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie
ul. Bałtycka 37a, 10 – 144 Olsztyn,
Tel./fax. 89 527 57 11,
E-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl
www.sow.olsztyn.pl

Ośrodki i punkty interwencji kryzysowej

Miasto Olsztyn – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla kobiet i ich dzieci – ofiar przemocy w rodzinie – Caritas Archidiecezji Warmińskiej
ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn
Tel. 89 535 01 66, fax. 89 523 64 02
E-mail: interwencja7@o2.pl, olsztyn@caritas.pl
30 miejsc noclegowych.

Powiat olsztyński – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn,
Tel. 89 523 28 08, 665 237 899,
Fax. 89 523 28 02
E-mail: pcpr@powiat-olsztyński.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec,
Tel: w godzinach pracy PCPR – 89 523 28 00,
po godzinach pracy PCPR kom: 665 237 899,
2 miejsca noclegowe

Punkt Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto,
7 miejsc noclegowych

Punkt Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek,
3 miejsca noclegowe

Powiat piski – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz,
Tel. 87 424 11 38, fax. 87 424 11 39,
E-mail: pcpr@powiat.pisz.pl,
6 miejsc noclegowych

Powiat szczycieński – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
ul. Niepodległości 15, 12-100 Szczytno,
Tel. 89 624 35 83, fax. 89 624 35 83,
E-mail: pcprszczytno@wp.pl,
6 miejsc noclegowych

Powiat kętrzyński – Punkt Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn,
Tel. 89 751 09 00,
E-mail: pcprketrzyn@wp.pl,
8 miejsc noclegowych

Inne

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13, 02 – 121 Warszawa
Tel./fax. 22 823 96 64, tel. 22 824 25 01
www.niebieskalinia.pl