Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Pok. 1361Anna PliszkaDyrektor
Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych / sekretariat
Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Sekretariat360Mańkowska Lidia
Inspektor
OA– sprawy organizacyjno- administracyjne
Sekretariat360Wierzbicki JoannaOA– obsługa interesantów
– utrzymanie czystości
Zespół ds. finansowo – kadrowych
Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Pok. 4365Soboń Milena
Główna księgowa
FNGłówna księgowa
Pok. 4365Ciołkowska Magdalena
Inspektor
FNKadry i płace
Stanowisko ds. pomocy społecznej
Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Pok. 3363Bożena Kulikowska
Starszy pracownik socjalny
PSZadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy domowej
Zespół ds. rodziny, pieczy zastępczej i realizacji świadczeń
Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Pok. 5366Lemanek Agnieszka
Specjalista pracy socjalnej
PZ– placówki opiekuńczo – wychowawcze
– usamodzielnienia
Pok. 5366Żaneta Małagowska
Inspektor
PZ– obsługa sprawozdań
– realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych
Pok. 5366Małgorzata Szymańska
Pracownik socjalny
PZ– wsparcie rodzin zastępczych
Pok. 5366Joanna Jankowska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
PZ– wsparcie rodzin zastępczych
Pok. 5366Anna Parfinowicz
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
wz. Angelika Rębiszewska
PZ– wsparcie rodzin zastępczych
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Pok. 2362Michalczyk Iwona
Inspektor
ONDofinansowania PFRON:
– turnusy rehabilitacyjne
– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny
– Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Pok. 2362Dymerska Magdalena
Referent
ONDofinansowania PFRON:
– turnusy rehabilitacyjne
– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny
– Program „Aktywny Samorząd”
– Program „Samodzielność Aktywność Mobilność”
Pok. 2362Cienki Arkadiusz
Referent
ONDofinansowania PFRON:
– likwidacja barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się,
– sportu, kultury, rekreacji i turystyki
– Program „Wyrównywania różnic między regionami”
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności PZON

Nr pokojuTel. wewnętrznyNazwisko imięKod jednostkiZakres obowiązków i zadania
Pok. 7367Szczygłowska Danuta
Przewodnicząca zespołu
PZON– wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
– wydawanie legitymacji
Pok. 7367Kaja Bladosz
Sekretarz zespołu
PZON– wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
– wydawanie kart parkingowych
Pok. 7367Pracownik administracyjnyPZON– obsługa interesantów