Zadania:

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Mrągowskiego działającym w zakresie:

Skład osobowy Rady:

W skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie wchodzą, powołani zarządzeniem Nr 54/2023 Starosty Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. na kadencję 2024-2027

 • 1

  Grażyna Chmielewska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Powiatowy w Mrągowie

 • 2

  Teresa Gieczewska – Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mrągowie

 • 3

  Anna Kasprzak – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych „AMICUS” w Mrągowie

 • 4

  Ewa Szałachowska – Gmina Miasto Mrągowo

 • 5

  Zyta Szczerowoda – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mikołajkach