MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Numer identyfikacyjny REGON
51090757300000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r

E-mail sekretariatu podmiotu
pcpr@powiat.mragowo.pl

E-mail osoby, która wypełniła formularz
pcpr@powiat.mragowo.pl

Telefon kontaktowy
897433360

Data
2021-03-30

Miejscowość
Mrągowo

Województwo
Warmińsko-Mazurskie

Powiat
Powiat mrągowski

Gmina
Mrągowo

Raport o dostępności – dokument PDF