Instytucje Pomocy i Integracji Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
oraz funkcjonujący w strukturze Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Olsztyńska 16 a, 11-731 Sorkwity

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach

Plac Kościelny 5A, 11-730 Mikołajki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach

Zwycięstwa 20/4, 11-710 Piecki

Klub „Senior+” w Sorkwitach

Szkolna 5, 11-731 Sorkwity

Placówki oświatowe
Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Mrongowiusza 13C, 11-700 Mrągowo

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach

Kolejowa 13, 11-730 Mikołajki

Placówki poradnictwa specjalistycznego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mrągowie

Nadbrzeżna 13, 11-700 Mrągowo

Ochrona zdrowia

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki
w Mrągowie

Wolności 12, 11-700 Mrągowo

Instytucje rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy
w Mrągowie

Kopernika 1, 11-700 Mrągowo

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie

Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo

Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie

Mrongowiusza 65B