Telefony kontaktowe:
DziałNumer
Sekretariat / Centrala89 743 33 60
Dyrektor Anna Pliszka89 743 33 61
Zespół ds. finansowo-kadrowych89 743 33 65
Zespół ds. rodziny, pieczy zastępczej i realizacji świadczeń89 743 33 66
Zespół ds. Rehabilitacji osób niepełnosprawnych89 743 33 62
89 743 33 64
Stanowisko ds. pomocy społecznej89 743 33 63
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności89 743 33 67
Mapa i dojazd: