Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że
od 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Moduł I – likwidacja bariery transportowej

Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W tym roku adresatami Modułu II mogą być również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności !!

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w Module II adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zachęcamy do składania wniosków przez System Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53.