Uwaga!
Są wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mrągowie

Trwa nabór do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

Warunkiem udziału w WTZ jest posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnoprawności zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej i ukończony 16 rok życia.

Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w mrągowskim WTZ można składać bezpośrednio w WTZ w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mrągowie

prowadzony przez Fundację ELF

Adres: ul. Olsztyńska Nr 16, 11-700 Mrągowo
Kontakt: tel. 724-860-777 / 723-480-777
Kierownik: Izabela Anna Darecka Dębowska
Liczba uczestników: 30 osób

Zajęcia w pracowniach:
 • Gospodarstwa domowego
 • Krawiectwa i dziewiarstwa
 • Florystyki, ogrodnictwa i ceramiki
 • Aktywności twórczej i porządkowej
 • Rękodzieła artystycznego i technik różnych
 • umiejętności technicznych
Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołajkach

prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło Terenowe w Mikołajkach

Adres: ul. Kolejowa Nr 13, 11-730 Mikołajki
Kontakt: tel. 87 421-50-75
Kierownik: Jolanta Larenta
Liczba uczestników: 65 osób

Pracownie w Mikołajkach:

 • gospodarstwa domowego
 • teatralno-muzyczna
 • ceramiczna
 • obróbki materiałów
 • zachowań społecznych i aktywizacji zawodowej
 • komputerowa
 • rękodzieła artystycznego
 • krawiecka
 • plastyczna

Pracownie w Warpunach:

 • kulinarno-porządkowa
 • robótek ręcznych
 • ogrodniczo-florystyczna
Jak zostać uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o przyjęcie do warsztatu powinna złożyć w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej podanie z prośbą o przyjęcie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Osoba do kontaktu: Iwona Michalczyk
tel. 89 743-33-62