INFORMACJA

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie z dnia 10.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w zamian za święto przypadające w sobotę informuję, że dzień 24 listopada 2023 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy za dzień 11 listopada 2023 r.

   W dniu 24 listopada 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie będą nieczynne.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).