INFORMACJA

DOFINANSOWANIA NA DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Informujemy, że od 1 maja 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

  • Termin składania wniosków – do 15 lipca 2023 roku godzina 23:59,
  • Okres realizacji projektu: od 1 października 2023 r. od 30 czerwca 2027 r.,
  • Poziom dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych – do 550 000zł

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-pierwszym-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-dostepna-przestrzen-publiczna/