Na podstawie Umowy nr PS-I.946.42.10.2023 zawartej w dniu 28.10.2023 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Mrągowskim, Powiat Mrągowski otrzymał dotację celową z rezerwy budżetu państwa w wysokości 713 700,00 zł, z tego:

  • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie – 377 100,00 zł,
  • DPS Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach – 336 600,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej. Kwota dotacji na jeden etat to 600 zł miesięcznie za okres od 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Sporządził:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie