Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle ważna i odpowiedzialna rola, której celem jest zapewnienie dzieciom potrzebującym opieki odpowiedniego wsparcia i miłości. Kampania „Już Jesteś” powstała z myślą o zwiększeniu świadomości na temat rodzicielstwa zastępczego oraz wzmocnieniu społecznego dyskursu dotyczącego wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Celem kampanii jest tworzenie społeczeństwa, które świadomie zapewnia wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

Głównym celem kampanii „Już Jesteś” jest:

  • Zwiększenie świadomości na temat rodzicielstwa zastępczego.
  • Wzmocnienie społecznego wsparcia dla rodzin zastępczych.
  • Promowanie pozytywnych postaw wobec rodzinnych form pieczy zastępczej.
  • Zachęcanie do angażowania się w pomoc dzieciom potrzebującym opieki.

Sprawdź jak zostać rodzicem zastępczym –  https://rodziczastepczy.pl/