KOMUNIKAT

Starosta Mrągowski ogłasza nabór zgłoszeń na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób niepełnosprawnych Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2027.

Zgłoszenie kandydatów należy składać w formie pisemnej na formularzu: „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, lub listownie, z dopiskiem: „ dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” ,
w terminie do 1 grudnia 2023 r.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 45/2023 Starosty mrągowskiego z dnia 14 listopada 2023 r.,
  2. Ogłoszenie Nr 1 Starosty Mrągowskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej rady do Spraw Osób niepełnosprawnych Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2027 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 listopada 2023 r. poz. 5595)