Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i ABCsenior.com zapraszają wszystkich do wypełnienia krótkiej ankiety o potrzebach edukacyjnych.

Akademia ABCsenior.com przyczynia się do poprawy jakości życia seniorów poprzez organizowanie kursów on-line. Uczestniczą w nich tysiące osób starszych oraz grupy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów i innych organizacji z całej Polski.

Dedykowana jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Dzięki pozyskanym informacjom zamierzają udoskonalić Akademię ABCsenior.com oraz oferowane w niej bezpłatne kursy.

Ankieta jest w 100% anonimowa
Czas wypełnienia ankiety to ok. 5 minut
Odpowiedzi zbieramy do 19 marca

Prosimy o wypełnienie ankiety pod poniższym linkiem:
https://bit.ly/3I4aZnE