Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie

od 1 września do 10 października 2023 roku

można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki

w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

  • szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu) lub szkoły doktorskie;
  • szkole policealnej;
  • kolegium.

Wnioski można składać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu – 89 743 33 62

Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy w Mrągowie informuje, iż 31 sierpnia 2023 r. zostało zakończone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I programu „Aktywny Samorząd”.