OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada wolne miejsca.

Telefon kontaktowy w sprawie umieszczenia w Domu Opieki w Mikołajkach – 89 743 33 63, sprawy prowadzi B. Kulikowska – pracownik socjalny PCPR w Mrągowie

lub bezpośrednio Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” – tel. 87 421 68 11.