Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023 roku wynosi:

  1. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie 5.513,23 zł
    (słownie: pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych 23/100).
    Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 634.

  2. w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach 4.780 zł
    (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).
    Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 633.