KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie uprzejmie informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”.

 

1.Ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2023 r. udzielona może być pomoc w ramach obszarów:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wzakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się ikomunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego wprojektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków nafinansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

2.Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

obszar A – do 185.000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar B – do 165.000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 70.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  1. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. dla autobusów;

obszar E – do 16.500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

obszaru G – w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski obszarów B,C,D,F i G – przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Druk wniosku do pobrania: Wniosek o dofinansowanie ze śr. PFRON projektów w ramach obszaru BCDF i G PWRMR III 2023

Obszar A i E– wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Warmińsko-Mazurskiemu PFRON.

Tekst programu, kierunki oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów jak i aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: 7898450 www business finance office marketing iconwww.pfron.org.pl