Rozeznanie cenowe

prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wymaganych warunków, uzgodnień i decyzji dla rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.

Zamawiający:

Powiat Mrągowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, NIP 7421886312
(89) 743 33 60
pcpr@powiat.mragowo.pl

w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia publicznego zaprasza się do złożenia wstępnej kalkulacji ceny usługi wykonania projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wymaganych warunków, uzgodnień i decyzji dla rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.

Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem A-4432.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie cenowe pełna treść
Formularz ofertowy


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, iż w związku z Rozeznaniem Cenowym z dnia 14.07.2022 r. dotyczącym ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie nie wpłynęła żadna kalkulacja cenowa.