Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu programów „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” uruchamia moduł „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością wymagającą poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Pierwsza tura przypada na termin 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie: www.pfron.org.pl.