INFORMACJA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie informuje,

że od 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych.

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którego ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, a którego okres ważności:

  1. Upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
  3. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH

  1. Karty parkingowe wydawane niepełnosprawnym (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) zachowują ważność zgodnie z tymi samymi zasadami i terminami, jak orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. gdy ważność:
  1. Upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
  3. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie i stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe wydane placówkom (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym), których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, zachowują ważność do 31 marca 2024 r.