Jak pielęgnować rodzinne więzi?

Stowarzyszenie „Pielęgnuje-My Więzi” w ramach kampanii „Biała Wstążka” poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, przeprowadziło wywiad z ważnymi działaczami społecznymi.

Serdecznie zapraszamy do tej krótkiej lektury.

Rozmowa z Panem Błażejem Gawrońskim, Dyrektorem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Olsztynie.

Wywiad I

Rozmowa z Panią Anną Igielską, koordynatorem Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU w Olsztynie, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Olsztynie.

Wywiad II

Rozmowa z Panią Magdaleną Sutko, pedagog, socjoterapeutą w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU.

Wywiad III

Rozmowa z panem Zbigniewem Urban, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, członkiem grup roboczych w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Olsztynie.

Wywiad IV

Rozmowa z panią Dagmarą Gemechu psychologiem w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU w Olsztynie.

Wywiad V